Træningen

Nda's Hundeskole

Kvalitet, ekspertise og erfaring - For din hund´s skyld.

Træningen på hundeskolens begynderhold varer 1½ time pr. gang og består af en praktisk og en teoretisk del.


Den praktiske del består bl.a. af:

- øjenkontaktøvelser

- navnetræning

- kombi 3 øvelsen

  • sit
  • dæk
  • stå

- sjove øvelser, fx.

  • danse
  • give pote
  • give med five
  • vinke
  • bukke

- nej øvelsen

- søge øvelsen

- lineføring / gå pænt i snor

- indkald

- Hundefrikvarter / socialisering af hundene


Al træning er bygget op omkring bløde metoder. Al indlæring sker gennem leg, og det skal være sjovt for hund og fører.

Vi bruger sunde fodergodbidder som belønning / motivation / forstærkning.


Alle øvelser har til formål at sikre en velstimuleret familiehund.


I frikvartererne kan hundene lege med hinanden på vores indhegnede plads.


Hundeejerne lærer at aflæse hundende bedre, og hundene bliver bedre til at sende og aflæse de andre hundes ansigtsmimik og kropssprog.

Intet er så stort, som når familie og hund er sammen i kærlighed og harmoni - og intet er værre, når det ikke sker!